Wkrótce nabory wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działa na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. LGD ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie:

NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Termin naboru od 16.02.2021 r. do 1.03.2021 r.  

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki w ramach naboru mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych zapraszamy na bezpłatne doradztwo do biura LGD po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

Mickiewicza 45,

37-600 Lubaczów,

tel./fax. 16 63 217 17, 573339677