Szanowni Państwo w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać poczta tradycyjną na adres biura LGD:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.

Fiszkę projektową można również pobrać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 16/ 632 17 17.

Pliki do pobrania:
Fiszka projektowa LGD (doc)
Fiszka projektowa LGD (pdf)