Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru EFS+

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków…

Czytaj dalejKonsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru EFS+

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru – PS WPR

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju…

Czytaj dalejKonsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru – PS WPR

Podpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Prezes Zarządu Jan Gancarz oraz Skarbnik Stanisława Król podpisali umowę o…

Czytaj dalejPodpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – etap planistyczny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do…

Czytaj dalejBadanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – etap planistyczny

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – etap planistyczny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do…

Czytaj dalejBadanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – etap planistyczny

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – etap diagnostyczny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju…

Czytaj dalejBadanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – etap diagnostyczny