Zapraszamy do zapoznania się z Raportem ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w latach 2016-2022.

Raport został opracowany przez zewnętrznego ewaluatora zgodnie z Wytyczną nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki:

Raport_Ewaluacja LSR

Załącznik nr 1 – Wyniki – ewaluacja LGD mieszkańcy

Załącznik nr 2 – Wyniki – ewaluacja LGD beneficjenci