Data opublikowania, 16.12.2022 r.

Operacja własna LGD – wyniki

W związku z umieszczeniem w dniu 09.11.2022 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


Data opublikowania: 9.11.2022 r.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2022/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – otwórz

Załącznik nr do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej – otwórz

Data opublikowania, 09.03.2021 r.

Operacja własna LGD – wyniki

W związku z umieszczeniem w dniu 04.02.2021 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznychinformujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


Data opublikowania: 4.02.2021 r.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – otwórz

Załącznik nr do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej – otwórz 

Data opublikowania, 27.04.2018 r.
Operacja własna LGD – wyniki

W związku z umieszczeniem w dniu 27.03.2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznychinformujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


Data opublikowania, 27.03.2018 r. 


Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – Otwórz
Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej – Otwórz

Data opublikowania, 27.04.2018 r.
Operacja własna LGD – wyniki
W związku z umieszczeniem w dniu 26.03.2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Opracowanie i/lub wdrażanie koncepcji produktów i marki obszaru LGD,  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Data opublikowania, 26.03.2018 r. 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2018

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – Otwórz
Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej –  Otwórz

Data opublikowania, 27.04.2018 r.
Operacja własna LGD – wyniki

W związku z umieszczeniem w dniu 26.03.2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Animator lokalny – aktywizacja i szkolenie grupy animatorów,  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


Data opublikowania, 26.03.2018 r. 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – Otwórz
Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej – Otwórz