Data publikacji: 9 stycznia 2024 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 5.01.2024 r.

W dniu 5 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna, który odbył się w dniach od 05.12.2023 r. do 18.12.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listę operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 05.01.2024 r. otwórz

NABÓR 2/2023

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru otwórz


Data publikacji: 28 czerwca 2023 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 27.06.2023 r. 

W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmian umów przez Lokalną Grupę Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27.06.2023


Data publikacji: 19 kwietnia 2023 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 18.04.2023 r.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023 – podejmowanie  działalności gospodarczej, który odbył się w dniach od 01.03.2023 r. do 14.03.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listę operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 18.04.2023 r. otwórz

NABÓR 1/2023

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

 


Data publikacji, 30 marca 2023 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 29.03.2023 r. 

W dniu 29 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmian umów przez Lokalną Grupę Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

 

Data publikacji: 11 stycznia 2023 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 10.01.2023 r.

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2022 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna  i naboru 3/2022 – podejmowanie  działalności gospodarczej, które odbyły się w dniach od 29.11.2022 r. do 12.12.2022 r., oraz oceny wniosku (operacji własnej LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listę operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10.01.2023 r. otwórz

NABÓR 2/2022

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

NABÓR 3/2022

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz


 

Data publikacji: 2 czerwca 2022 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 1.06.2022 r.

W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 – podejmowanie  działalności gospodarczej, który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.

Poniżej publikujemy listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listę operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 1.06.2022 r. otwórz

NABÓR 1/2022

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) otwórz


 

Data publikacji: 3 lutego 2022 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 31.01.2022 r.

W dniu 31 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2021 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna i naboru 3/2021 – podejmowanie  działalności gospodarczej, które odbyły się w dniach od 8.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

Posiedzenie Rady dotyczyło również opiniowania zmiany umowy przez LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 31.01.2022 r. otwórz

NABÓR 2/2021

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) lista operacji 2.2021 zgodnych z LSR 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) lista operacji 2.2021 wybranych

NABÓR 3/2021

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) lista operacji 3.2021 zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) lista operacji 3.2021 wybranych


 

Data publikacji: 25 listopada 2021 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 24.11.2021 r. 

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmiany umowy przez Lokalną Grupę Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Protokół z posiedzenia Rady z 24 listopada 2021 otwórz 
——-
I
I
I
Data publikacji: 28 lipca 2021 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 27.07.2021 r. 

W dniu 27 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmian umów przez Lokalną Grupę Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Protokół z posiedzenia Rady z 27 lipca 2021 r. protokół rady 27.07.2021

 

 

Data publikacji: 21 czerwca 2021 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 17.06.2021 r. 

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmian umowy przez Lokalną Grupę Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Protokół z posiedzenia Rady z 17 czerwca 2021 r. Protokół Rady_17.06.2021

 

Data publikacji, 30 marca 2021 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 1/2021 oraz w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW

W dniu 26 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna, który odbył się w dniach od 16.02.2021 r. do 01.03.2021 r., oraz oceny i wyboru do dofinansowania wniosku (operacji własnej LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listę operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady Protokół _26.03.2021

NABÓR 1/2021

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Lista operacji 1.2021 zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Lista operacji 1.2021 wybranych

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Lista operacji 1.2021.OW zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Lista operacji 1.2021.OW wybranych


 

Data publikacji, 16 października 2020 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 2/2020 i 3/2020

W dniu 14 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2020 – podejmowanie działalności gospodarczej i naboru 3/2020 – rozwijanie działalności gospodarczej, które odbyły się w dniach od 11.08.2020 r. do 24.08.2020 r.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 14.10.2020 r.

 

NABÓR 2/2020

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

 

NABÓR 3/2020

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

 Data publikacji, 6 grudnia 2019 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2019 i 2/2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej i naboru 2/2019 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna, które odbyły się w dniach od 16.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 5 grudnia 2019 r.

NABÓR 1/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

NABÓR 2/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Data publikacji: 13 listopada 2019 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 8.11.2019 r. 

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmian umów przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Protokół z posiedzenia Rady z 8 listopada 2019 r.

Data publikacji: 22 lipca 2019 r. 

 Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2019/G

W dniu 22 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 1/2019/G –promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:
Protokół z posiedzenia Rady z 22 lipca 2019 r.
NABÓR 1/2019/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)     

 Data publikacji, 16 listopada 2018 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 3/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), który odbył się w dniach od 18.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 15 listopada 2018 r.

NABÓR 3/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Data publikacji, 25.09.2018 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosku (operacji własnej LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 27.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Poniżej publikujemy listę operacji wybranej i listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 21 września 2018 r.

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Data publikacji: 3.08.2018 r.

 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018 i nr 2/2018

W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków (operacji własnych LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 26.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018  i nr 2/2018. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, operacje będą realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 1 sierpnia 2018 r.

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.2 Animator lokalny – aktywizacja i szkolenie grupy animatorów.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.1.6 Opracowanie koncepcji produktów i marki obszaru LGD

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Data publikacji: 20.06.2018 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018/G i naboru 1/2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 3/2018/G (wzmocnienia kapitału społecznego), oraz oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 1/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), które odbyły się w dniach od 23.04.2018 r. do 9.05.2018 r.

Poniżej publikujemy listy zadań i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań i listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 19 czerwca 2018 r.

NABÓR 3/2018/G

Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

 

NABÓR 1/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Data publikacji: 19.04.2018 r.

 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2018/G i 2/2018/G

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborach 1/2018/G – zachowania dziedzictwa lokalnego i 2/2018/G – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:
Protokół z posiedzenia Rady z 16 kwietnia 2018 r.
NABÓR 1/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
NABÓR 2/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Data publikacji 27.07.2017 r.
W dniu 24 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach 4/2017 –„Podejmowanie działalności gospodarczej” i 5/2017 –„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:
Protokół z posiedzenia Rady z 24 lipca 2017 r.
NABÓR 4/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

NABÓR 5/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Data pulikacji  30.06.2017 r.

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 2/2017
Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym został rozpatrzony ponownie protest złożony przez wnioskodawcę w ramach naboru 2/2017.
Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 26 czerwca 2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady z 26 czerwca 2017 r.

Data publikacji 28.04.2017 r.

Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 2/2017
Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym zostały rozpatrzone protesty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru 2/2017.
Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady z 27 kwietnia 2017 r.

Data publikacji 7.04.2017 r.
W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach:
1/2017 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”
2/2017 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”.
Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:
Protokół z posiedzenia Rady z 4 kwietnia 2017 r.
NABÓR 1/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
NABÓR 2/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)