Zaproszenie do udziału w konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza członków organizacji młodzieżowych i lokalnych do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” Celem konkursu jest: 1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich…

Czytaj dalejZaproszenie do udziału w konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 i budowaniem nowej LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zwraca się z uprzejmą prośbą o…

Czytaj dalejBadanie ankietowe na potrzeby opracowania EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na lata 2014-2020 za okres od…

Czytaj dalejZawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe