Badanie ankietowe na potrzeby opracowania EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 i budowaniem nowej LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zwraca się z uprzejmą prośbą o…

Czytaj dalejBadanie ankietowe na potrzeby opracowania EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na lata 2014-2020 za okres od…

Czytaj dalejZawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe

Inkubator dotacji- nowe umiejętności, nowe możliwości.

Zaproszenie do udziału w projekcie Inkubator dotacji – nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób fizycznych i prawnych, osób planujących podjąć działalność gospodarczą…

Czytaj dalejInkubator dotacji- nowe umiejętności, nowe możliwości.