Badanie ankietowe na potrzeby opracowania EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 i budowaniem nowej LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższych ankiet przeznaczonych dla Beneficjentów oraz mieszkańców, dzięki którym zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego obszaru działania.

Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez LGD efektywniejszych działań, które przełożą się na większy rozwój lokalny. Ankiety są anonimowe, a informacje dzięki nim pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszary LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz posłużą do budowania nowej strategii na lata 2021–2027.

Aby wypełnić ankietę dla Beneficjentów KLIKNIJ TUTAJ

Aby wypełnić ankietę dla Mieszkańców KLIKNIJ TUTAJ

Ankiety będzie można wypełnić do dnia 09.12.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, adres: ul. Mickiewicza 45 (pokój 221), 37-600 Lubaczów. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy.

klauzula informacyjna