Polityka prywatności

Wyrażenie zgody

wyrażam zgodę na przetwarzane mojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  – inspektor.lgd.lubaczow@gmail.com;
3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Pani/Pana dane nie będą profilowane.