Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” planowanego do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Szanowni Państwo w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2023 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy i Miasto Lubaczów.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.lubaczow@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.

Ankietę można również pobrać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 16/ 632 17 17.

Pliki do pobrania:
Ankieta LSR (doc) Otwórz
Ankieta LSR (pdf) Otwórz