Zarząd Stowarzyszenia

Prezes –  Jan Gancarz
Wiceprezes – Elżbieta Igras
Skarbnik – Stanisława Król

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stanisław Goraj
Członek – Maria Nieckarz
Członek – Piotr Wojtyszyn

Rada Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady – Krzysztof Szczepański
Wiceprzewodniczący Rady – Zdzisław Zadworny
Sekretarz Rady – Andrzej Osuch
Roman Cozac
Krystyna Nieckarz-Jabłońska
Agnieszka Pałczyńska
Mateusz Urban
Karol Cymbalista