Zakończenie naboru wniosków! Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 13  kwietnia br. zakończyła nabór wniosków (Nabór nr 1/2022) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej na SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW dotyczące zasad naborów wniosków oraz ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach: Podejmowania działalności gospodarczej Termin naboru wniosków od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r. Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 Termin składania wniosków…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działa na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. LGD wkrótce ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Termin naboru od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.   Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu…