Reprezentanci gmin

1. Zdzisław Zadworny – reprezentujący Gminę Cieszanów
2. Robert Serkis – reprezentujący Gminę Horyniec-Zdrój
3. Wiesław Kapel – reprezentujący Gminę Lubaczów
4. Krzysztof Szawara -reprezentujący Gminę Narol
5. Andrzej Gryniewicz – reprezentujący Gminę Oleszyce
6. Tomasz Jabłoński – reprezentujący Gminę Stary Dzików
7. Albert Hawrylak – reprezentujący Gminę Wielkie Oczy

Gmina Cieszanów

8. Barbara Broź
9. Anna Brzyska – reprezentująca Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
10. Urszula Kopeć – Zaborniak
11. Szymon Kuzyk
12. Łukasz Makuch – reprezentujący Centrum Handlowe „Brzyski” Franciszek Brzyski
13. Dariusz Petraszko
14. Adam Pryma
15. Agata Sigłowa – reprezentująca Stowarzyszenie Cieszanów.pl
16. Mirosław Turza – reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i        Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie
17. Małgorzata Mizyn
18. Danuta Myśliwy
19. Fryderyk Zaborniak
20. Ewa Zając
21. Stanisław Zarębski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Siole

Gmina Horyniec –Zdrój

22. Krzysztof Juzwa – reprezentujący Sklep Wielobranżowy Hotelarstwo i Gastronomia Juzwa Władysław
23. Janusz Urban
24. Piotr Wojtyszyn

Gmina Lubaczów

 1. Roman Cozac
 2. Marta Dobrowolska
 3. Jan Gancarz – reprezentujący Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
 4. Danuta Głuszyk – reprezentująca Sklep Wielobranżowy „Jaskółka”
 5. Andrzej Mindziak
 6. Maria Oleszycka
 7. Jan Potym
 8. Jan Załuski

Gmina Miejska Lubaczów

 1. Janusz Waldemar Zubrzycki
 2. Krzysztof Szczepański
 3. Małgorzata Fiszer-Szczepańska

Gmina Narol

 1. Agnieszka Pałczyńska
 2. Robert Pinkowicz
 3. Marcin Mazurek – reprezentujący PRO-MAZ Marcin Mazurek

Gmina Oleszyce

 1. Elżbieta Igras
 2. Piotr Janowski
 3. Tadeusz Maksymowicz
 4. Maria Nieckarz
 5. Andrzej Osuch – reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Oleszycach
 6. Renata Szałaj
 7. Grażyna Zagrobelna – reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej
 8. Maria Żaczek
 9. Danuta Sopel – reprezentująca firmę Stanisław Sopel -Skup Mleka, Schładzanie, Sprzedaż

Gmina Stary Dzików

48. Stanisław Goraj
49. Tadeusz Jabłoński
50. Leszek Król
51. Stanisława Król
52. Krystyna Nieckarz-Jabłońska – reprezentująca F.H.U.KRIS
53. Danuta Otulak
54. Józef Ozimek
55. Zuzanna Ozimek – reprezentująca Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
56. Edyta Panek
57. Elżbieta Samagalska

Gmina Wielkie Oczy

 1. Tomasz Czołacz
 2. Urszula Kaciuba
 3. Dariusz Kikta
 4. Zbigniew Pałczyński
 5. Arkadiusz Stanicki
 6. Robert Machczyński – reprezentujący firmę Robert Machczyński