Reprezentanci gmin

 1. Zdzisław Zadworny – reprezentujący Gminę Cieszanów
 2. Robert Serkis – reprezentujący Gminę Horyniec-Zdrój
 3. Wiesław Kapel – reprezentujący Gminę Lubaczów
 4. Janusz Waldemar Zubrzycki – reprezentujący Gminę Miejską Lubaczów
 5. Krzysztof Szawara -reprezentujący Gminę Narol
 6. Andrzej Gryniewicz – reprezentujący Gminę Oleszyce
 7. Tomasz Jabłoński – reprezentujący Gminę Stary Dzików
 8. Albert Hawrylak – reprezentujący Gminę Wielkie Oczy

Gmina Cieszanów

 1. Barbara Broź
 2. Anna Brzyska – reprezentująca Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
 3. Urszula Kopeć – Zaborniak
 4. Szymon Kuzyk
 5. Łukasz Makuch – reprezentujący Centrum Handlowe „Brzyski” Franciszek Brzyski
 6. Dariusz Petraszko
 7. Grzegorz Bauman – reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową Grzegorz Bauman
 8. Agata Sigłowa – reprezentująca Stowarzyszenie Cieszanów.pl
 9. Mirosław Turza – reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie
 10. Małgorzata Mizyn
 11. Danuta Myśliwy
 12. Fryderyk Zaborniak
 13. Ewa Zając
 14. Stanisław Zarębski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Siole

Gmina Horyniec –Zdrój

 1. Krzysztof Juzwa – reprezentujący Sklep Wielobranżowy Hotelarstwo i Gastronomia Juzwa Władysław
 2. Janusz Urban
 3. Piotr Wojtyszyn
 4. Mateusz Urban – reprezentujący firmę Mateusz Urban- Firma Usługowa

Gmina Lubaczów

 1. Roman Cozac
 2. Marta Dobrowolska
 3. Jan Gancarz – reprezentujący Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
 4. Danuta Głuszyk – reprezentująca Sklep Wielobranżowy „Jaskółka”
 5. Andrzej Mindziak
 6. Maria Oleszycka
 7. Jan Potym
 8. Jan Załuski

Gmina Miejska Lubaczów

 1. Krzysztof Szczepański
 2. Małgorzata Fiszer-Szczepańska

Gmina Narol

 1. Agnieszka Pałczyńska
 2. Robert Pinkowicz
 3. Marcin Mazurek – reprezentujący PRO-MAZ Marcin Mazurek
 4. Jolanta Mroczek

Gmina Oleszyce

 1. Elżbieta Igras
 2. Piotr Janowski
 3. Tadeusz Maksymowicz
 4. Maria Nieckarz
 5. Andrzej Osuch – reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Oleszycach
 6. Renata Szałaj
 7. Grażyna Zagrobelna – reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej
 8. Maria Żaczek
 9. Stanisław Sopel – reprezentujący firmę Stanisław Sopel -Skup Mleka, Schładzanie, Sprzedaż
 10. Danuta Sopel

Gmina Stary Dzików

 1. Stanisław Goraj
 2. Tadeusz Jabłoński
 3. Leszek Król
 4. Stanisława Król
 5. Krystyna Nieckarz-Jabłońska – reprezentująca F.H.U.KRIS
 6. Danuta Otulak
 7. Józef Ozimek
 8. Zuzanna Ozimek – reprezentująca Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
 9. Edyta Panek
 10. Elżbieta Samagalska

Gmina Wielkie Oczy

 1. Tomasz Czołacz
 2. Urszula Kaciuba
 3. Dariusz Kikta
 4. Zbigniew Pałczyński
 5. Arkadiusz Stanicki
 6. Robert Machczyński – reprezentujący firmę Robert Machczyński
 7. Karol Cymbalista