Reprezentanci gmin

1. Zdzisław Zadworny – reprezentujący Gminę Cieszanów
2. Robert Serkis – reprezentujący Gminę Horyniec-Zdrój
3. Wiesław Kapel – reprezentujący Gminę Lubaczów
4. Krzysztof Szawara -reprezentujący Gminę Narol
5. Andrzej Gryniewicz – reprezentujący Gminę Oleszyce
6. Tomasz Jabłońki – reprezentujący Gminę Stary Dzików
7. Albert Hawrylak – reprezentujący Gminę Wielkie Oczy

Gmina Cieszanów

8. Barbara Broź
9. Anna Brzyska – reprezentująca Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
10. Urszula Kopeć – Zaborniak
11. Szymon Kuzyk
12. Łukasz Makuch – reprezentujący Centrum Handlowe „Brzyski” Franciszek Brzyski
13. Dariusz Petraszko
14. Adam Pryma
15. Agata Sigłowa – reprezentująca Stowarzyszenie Cieszanów.pl
16. Mirosław Turza – reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i        Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie
17. Małgorzata Mizyn
18. Danuta Myśliwy
19. Fryderyk Zaborniak
20. Ewa Zając
21. Stanisław Zarębski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Siole

Gmina Horyniec –Zdrój

22. Krzysztof Juzwa – reprezentujący Sklep Wielobranżowy Hotelarstwo i Gastronomia Juzwa Władysław
23. Janusz Urban
24. Piotr Wojtyszyn

Gmina Lubaczów

25. Roman Cozac
26. Marta Dobrowolska
27. Jan Gancarz – reprezentujący Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
28. Danuta Głuszyk – reprezentująca Sklep Wielobranżowy „Jaskółka”
29. Andrzej Mindziak
30. Maria Oleszycka
31. Jan Potym

Gmina Miejska Lubaczów

32. Janusz Waldemar Zubrzycki
33. Krzysztof Szczepański – reprezentujący Zakład Wyrobów Galanteryjnych sp.z o.o.

Gmina Narol

34. Agnieszka Pałczyńska
35. Robert Pinkowicz

Gmina Oleszyce

36. Elżbieta Igras
37. Piotr Janowski
38. Tadeusz Maksymowicz
39. Maria Nieckarz
40. Andrzej Osuch – reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Oleszycach
41. Renata Szałaj
42. Grażyna Zagrobelna – reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej
43. Maria Żaczek

Gmina Stary Dzików

44. Stanisław Goraj
45. Tadeusz Jabłoński
46. Leszek Król
47. Stanisława Król
48. Krystyna Nieckarz-Jabłońska – reprezentująca F.H.U.KRIS
49. Danuta Otulak
50. Józef Ozimek
51. Zuzanna Ozimek – reprezentująca Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
52. Edyta Panek
53. Elżbieta Samagalska

Gmina Wielkie Oczy

54. Tomasz Czołacz
55. Urszula Kaciuba
56. Dariusz Kikta
57. Zbigniew Pałczyński
58. Arkadiusz Stanicki