Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem…

Szanowni Państwo!   Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” , Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz Lokalna Grupa Działania (MAS)  DUŠA   w ramach Projektu Współpracy „Razem Wspieramy Obszary Wiejskie”, zapraszają do udziału w 2 dniowej wizycie studyjnej lokalnych przedsiębiorców, lokalnych…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych,…