Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

Szanowni Państwo! W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku…

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2022 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna oraz naboru 3/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej,  które odbyły się w dniach od 29.11.2022 r. do 12.12.2022…

Informujemy, że dnia 10 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2022 i 3/2022, które odbyły się w dniach od 29.11.2022…