Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 1/2023 – podejmowanie działalności gospodarczej, który odbył się w dniach od 01.03.2023 r. do 14.03.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…

Informujemy, że dnia 18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023, który odbył się w dniach od 1.03.2023…

Informujemy, że dnia 29 marca 2023 r. o godz. 13.30 w Restauracji THE BALLROOM, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie opiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 14 marca br. zakończyła nabór wniosków (nabór nr 1/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w branży…