Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Prezes Zarządu Jan Gancarz oraz Skarbnik Stanisława Król podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju łącznie pozyskaliśmy…

W dniu 5 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 2/2023 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna, który odbył się w dniach od 05.12.2023 r. do 18.12.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…

Informujemy, że dnia 5 stycznia 2024 r. o godz. 13.15 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023, który odbył się w dniach od 05.12.2023 r. do 18.12.2023 r.…