Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych,…

W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej,  który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r. Wyniki naboru oraz decyzje Rady LGD…

Informujemy, że dnia 1 czerwca 2022 r. o godz. 13.30 w Restauracji THE BALLROOM, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022, który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022…