Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 i budowaniem nowej LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższych ankiet przeznaczonych dla Beneficjentów oraz mieszkańców, dzięki którym zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego obszaru działania. Państwa uczestnictwo…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Podejmowania działalności gospodarczej Niekomercyjnej infrastruktury turystycznej Termin naborów wniosków od 29.11.2022 r. do 12.12.2022 r. Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ Ogłoszenie o…

Zaproszenie na szkolenie Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, na bezpłatne SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: PODEJMOWANIA…