Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

Biuletyn Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" wydany w roku 2023 w ramach realizacji Planu komunikacji z lokalną społecznością. Niniejszy biuletyn prezentuje działania realizowane w ramach wdrażania Programu "LEADER" w okresie programowania PROW 2014-2020 wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) rozwój lokalny kierowany przez…

Kolejne indywidualne konsultacje z doradcą w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Wsparcie doradcy ! Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących…

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza członków organizacji młodzieżowych i lokalnych do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” Celem konkursu jest: 1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym…

Szanowni Państwo, w związku z uzupełnieniami do złożonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Zarząd LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w dniu 22.08.2023 r. wszczął procedurę konsultacji społecznych aktualizacji LSR. Zmiany w konsultowanym dokumencie dotyczą przede wszystkim: w rozdziale III Partycypacyjny charakter LSR dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenie wniosków z konsultacji,…