Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków EFS+. Projektowane lokalne kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację…

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków PS WPR. Projektowane lokalne kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji,…

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Prezes Zarządu Jan Gancarz oraz Skarbnik Stanisława Król podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju łącznie pozyskaliśmy…