Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

Informujemy, że dnia 29 marca 2023 r. o godz. 13.30 w Restauracji THE BALLROOM, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie opiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 14 marca br. zakończyła nabór wniosków (nabór nr 1/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w branży…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej na SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW dotyczące zasad naboru wniosków oraz ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach: Podejmowania działalności gospodarczej Termin naborów wniosków od 1.03.2023 r. do 14.03.2023 r. Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2…