Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Archiwalna strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” znajduje się pod adresem:

http://www.lgd-rzl.pl/index.html

Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", na bezpłatne SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach: 1.W zakresie…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ Ogłoszenie o…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach: Podejmowania działalności gospodarczej Niekomercyjnej infrastruktury turystycznej Termin naborów wniosków od 08.12.2021 r. do 22.12.2021 r. Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w…

Informujemy, że dnia 24 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" . Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie opiniowania zmian umowy o przyznanie pomocy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności…