Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej,  który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r. Wyniki naboru oraz decyzje Rady LGD…

Informujemy, że dnia 1 czerwca 2022 r. o godz. 13.30 w Restauracji THE BALLROOM, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022, który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022…

Zakończenie naboru wniosków! Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 13  kwietnia br. zakończyła nabór wniosków (Nabór nr 1/2022) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności…

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej na SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW dotyczące zasad naborów wniosków oraz ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…