Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Aktualności

W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania realizacji LSR poniżej zamieszczamy artykuł. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy…

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków EFS+. Projektowane lokalne kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację…

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków PS WPR. Projektowane lokalne kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji,…