Lokalna Grupa Działania

Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Archiwalna strona internetowa Lokalnej Grupy Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” znajduje się pod adresem:

http://www.lgd-rzl.pl/index.html

Aktualności

Informujemy, że dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w Leśnej Chacie w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie opiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).…

Termin do nadsyłania uwag upływa 08.06.2021 r. Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. Zwracamy się do społeczności…

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. W związku z wejściem w życie w dniu 10 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września…

W dniu 26 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna, który odbył się w dniach od 16.02.2021 r. do 01.03.2021 r., oraz oceny i wyboru do dofinansowania…