Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru EFS+

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków EFS+.
Projektowane lokalne kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację zadań ze środków EFS+, które polegają na:
Rozwoju zdolności uczniów poza edukacją formalną,
– Integracji społecznej na obszarach objętych LSR.

Uwagi do projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy lgd.lubaczow@gmail.com do końca dnia 21.05.2024 r.

Kryteria konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu– w godzinach pracy biura LGD.

Komentarze, uwagi do kryteriów należy przygotować w formie pisemnej.

Termin do nadsyłania uwag upływa 21.05.2024 r.

Kryteria wyboru operacji EFS+