Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_aktualna_obowiazująca od 24.11.2022 r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załacznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Regulamin Rady_obowiązujący  Otwórz

 

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych_aktualna_obowiązująca od 20.10.2017r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny grantobiorców Otwórz
Załącznik nr 2 – Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki Otwórz
Załącznik nr 3 – Wniosek o powierzenie grantu Otwórz
Załącznik nr 4 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 5 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 6 – Rejestr interesów członka Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 7 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 8 – Wzór umowy o powierzenie grantu Otwórz
Załącznik nr 9 – Wniosek o rozliczenie grantu Otwórz
Załącznik nr 9.1 – Sprawozdanie z realizacji grantu – Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie Grantu Otwórz
Załącznik nr 9.2 – Karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie- Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie Grantu Otwórz


Archiwum

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_obowiazująca od 29.01.2021 r.  Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załącznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_obowiazująca od 02.12.2020 r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załacznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_obowiazująca od 09.08.2019r.Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załącznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 10.05.2018r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załacznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 17.01.2018r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta oceny wstępnej Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta oceny według kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności i bezstronności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załacznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 19.04.2017r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru Otwórz 
Załącznik nr 3 – Deklaracja bezstronności i poufności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załacznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz    Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 22.11.2016 r. Otwórz
Załącznik nr 1 – Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę Otwórz
Załącznik nr 2 – Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru Otwórz
Załącznik nr 3 – Deklaracja bezstronności i poufności Otwórz
Załącznik nr 4 – Rejestr interesów członków Rady LGD Otwórz
Załącznik nr 5 – Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs Otwórz
Załącznik nr 6 – Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura Otwórz
Załacznik nr 7 – Wzory pism Otwórz
Załącznik nr 8 – Protest Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 12.10.2016 r. Otwórz
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 12.10.2016 r. Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 11.07.2016 r. Otwórz
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 11.07.2016 r. Otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Otwórz
Procedura wyboru i oceny grantobiorców Otwórz

Regulamin Rady Otwórz