• Post category:nowa LSR

Podpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Prezes Zarządu Jan Gancarz oraz Skarbnik Stanisława Król podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju łącznie pozyskaliśmy kwotę 3 327 915,95 euro.

W nowym okresie finansowania będziemy realizować projekty w ramach dwóch programów:

-Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz

-Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Nabory wniosków na operacje finansowane ze środków PS WPR, ogłaszane będą po opracowaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytycznych szczegółowych w ramach PS WPR 2023-2027 oraz udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi systemu teleinformatycznego, za pomocą którego składane będą wnioski.