• Post category:nowa LSR

Złóż pomysł na swój projekt w nowej LSR

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 17.02.2023 r. w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  • drogą korespondencyjną na adres: Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  • bezpośrednio do Biura LGD w godzinach pracy biura.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy.

Załącznik do pobrania:

Fiszka projektowa

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.