• Post category:nabory

Wyniki naborów 2/2022 i 3/2022 oraz operacji własnej 1/2022/OW

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2022 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna oraz naboru 3/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej,  które odbyły się w dniach od 29.11.2022 r. do 12.12.2022 r. oraz oceny i wyboru do dofinansowania wniosku (operacji własnej LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki naborów oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW

wyniki naborów