Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej,

na bezpłatne

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: 17 listopada 2022r., tj. czwartek, godz. 9:00

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego

 

NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Termin: 18 listopada 2022 r., tj. piątek, godz. 8:30

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy.