Zaproszenie na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP

na bezpłatne

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

dotyczące zasad naboru wniosków oraz ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

Termin: 24 listopada 2023 r. r., tj. piątek, godz. 9:00

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Prosimy o potwierdzenie swego przybycia na szkolenie do dnia 23.11.2023 do godz.12.00 pod numerem telefonu 573339677 lub e-mail lgd.lubaczow@gmail.com

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy.