Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”,

na bezpłatne

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:

1.W zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin: 30 listopada 2021r., tj. wtorek, godz. 9:00

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego

 

2. W zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

Termin: 1 grudnia 2021 r., tj. środa, godz. 8:30

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP

 

Serdecznie zapraszamy.