Inkubator dotacji- nowe umiejętności, nowe możliwości.

Zaproszenie do udziału w projekcie Inkubator dotacji – nowe umiejętności, nowe możliwości.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób fizycznych i prawnych, osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych, liderów organizacji pozarządowych i ich partnerów społecznych, przedsiębiorców w tym przedsiębiorców społecznych oraz osób chcących skorzystać ze środków unijnych.

Celem projektu jest organizacja „Inkubatora dotacji” w ramach 6 spotkań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym dla społeczności obszaru LSR.

Na czym polega projekt?

Inkubator dotacji jest projektem szkoleniowym i warsztatowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych. Inkubator nauczy m.in. jak pozyskać pieniądze na start, jak pozyskać dotację, premię, środki na bieżącą działalność z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Szkolenia i warsztaty.

Inkubator dotacji to cykl edukacyjny, składający się z 4 szkoleń jednodniowych i dwóch sesji warsztatowych dla 15 uczestników projektu, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność prowadzoną przez 3 sektory na obszarze objętym LSR. Tematyka szkoleń i warsztatów dotyczyć będzie m.in.: dobrego przygotowania statutu, prawo ubiegania się o dotacje, nauki jak pisać w ramach różnych programów unijnych, zasady rozliczania projektów, księgowość projektów, dokumentowanie realizacji projektu, wymogi związane z dotacją, przedstawienie dobrych praktyk.

Dyżur eksperta.

W ramach kompleksowego przygotowania uczestników do procesu pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowych ze środków funduszy europejskich zaplanowano dyżur eksperta. Spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji, w trakcie których mieszkańcy obszaru (po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu) będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa inwestycyjnego/projektowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa do 9.07.2021 r. i decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, osobiście lub telefonicznie pod numerem 573339677.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie.