Funkcjonowanie Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, prosimy o załatwienie spraw z pracownikami Biura LGD telefonicznie: 573 339 677, lub e-mailowo: lgd.lubaczow@gmail.com    

W sprawach szczególnych, wymagających koniecznego kontaktu z pracownikami Biura LGD prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie.