Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:

26 lipca 2022 r., godz. 9.00 – Miasto Lubaczów, Lubaczów, Restauracja Lawendowa ul. Unii Lubelskiej 8, 37-600 Lubaczów

26 lipca 2022 r. godz. 12.00 – Gmina Oleszyce, Oleszyce, Pod Księcia Górką, ul. Zamkowa 61E, 37-630 Oleszyce

26 lipca 2022 r. godz. 15.00 – Gmina Narol, Narol, Restauracja Pałacowa, ul. Parkowa 2, 37-610 Narol.

27 lipca 2022 r. godz. 9.00 Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Restauracja Hetman, al. Przyjaźni 6, 37-620 Horyniec-Zdrój

27 lipca 2022 r. godz. 12.00Gmina Wielkie Oczy, Wielkie Oczy, Sala Narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2,37-627 Wielkie Oczy, transmisja on-line pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=z-lLKtDVmb4

27 lipca 2022 r. godz. 15.00Gmina Lubaczów, Lubaczów, Restauracja Lawendowa, ul. Unii Lubelskiej 8, 37-600 Lubaczów

28 lipca 2022 r. godz. 9.00Gmina Cieszanów, Cieszanów, The Ballroom, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów

28 lipca 2022 r. godz. 13.00Gmina Stary Dzików, Stary Dzików, Sali Narad w budynku przy ulicy Kościuszki 86 w Starym Dzikowie, 37-632 Stary Dzików, transmisja on-line https://transmisjaobrad.info/channels/159/gmina-stary-dzikow/live

Uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych Państwa opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania przedsięwzięć, sformułowania wskaźników i kryteriów wyboru niezbędnych w procesie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego dla obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.