Ogłoszenie o naborze wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

 

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Termin składania wniosków od 29.11.2022 r. do 12.12.2022 r.