Ogłoszenie o naborze wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023

Termin składania wniosków od 5.12.2023 r. do 18.12.2023 r.