Zaproszenie na szkolenie- Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego na bezpłatne

SZKOLENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU ORAZ BIZNESPLANU

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej

Termin: 3 marca 2020 r. r., tj. wtorek, godz. 10.00

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Z uwagi na rezerwację miejsc, prosimy o potwierdzenie swego przybycia do 27 lutego br. do godz.15.00 e-mail lgd.lubaczow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem biura LGD 573339677.

Serdecznie zapraszamy.