• Post category:wydarzenie

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania “Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Informujemy, że dnia 26 marca 2021 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Zakładu Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o., ul. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021, który odbył się w dniach od 16.02.2021 r. do 01.03.2021 r.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wybór Protokolanta.
  5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
  6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosków przez członków Rady.
  7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
  8. Pytania i wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.