Wkrótce nabory wniosków!

Niekomercyjna infrastruktura turystyczna 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działa na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. LGD wkrótce ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie:

NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Termin naboru od 16.10.2019 r. do 30.10.2019 r.  

Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki w ramach naboru mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych zapraszamy na bezpłatne doradztwo do biura LGD, które znajduje się na:

ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel./fax. 16 63 217 17, 573339677