Wkrótce nabory wniosków! Podejmowanie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działa na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. LGD wkrótce ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin naboru od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.  

Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki w ramach naboru mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych zapraszamy na bezpłatne doradztwo do biura LGD po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” znajduje się:

Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel./fax. 16 63 217 17, 573339677