• Post category:nabory

Wyniki naboru nr 1/2022

W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące: oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej,  który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.

Wyniki naboru oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW

wyniki naborów