• Post category:nabory

Zakończenie naboru wniosków nr 1/2022

Zakończenie naboru wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 13  kwietnia br. zakończyła nabór wniosków (Nabór nr 1/2022) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Do Biura LGD w ramach naboru 1/2022 wpłynęło 4 wnioski.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.