Zaproszenie na szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, na bezpłatne
SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

1. Podejmowania działalności gospodarczej

Termin: 28 lipca 2020 r. r., tj. wtorek, godz. 8:30

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego

2. Rozwijania działalności gospodarczej

Termin: 29 lipca 2020 r., tj. środa, godz. 8:30

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą

Serdecznie zapraszamy.