Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej na

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

dotyczące zasad naborów wniosków oraz ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: 25 marca 2022., tj. piątek, godz. 9:00

Miejsce: Leśna Chata w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.

Beneficjenci: osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swego przybycia na szkolenie do dnia 24.03.2022 do godz.12.00 pod numerem telefonu 573339677.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy.