Ogłoszenie o naborze wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

Termin składania wniosków od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.