Wyniki naboru nr 2/2023

W dniu 5 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 2/2023 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna, który odbył się w dniach od 05.12.2023 r. do 18.12.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki naborów oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW

wyniki naborów