• Post category:wydarzenie

Zaproszenie na otwarte spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach:

Podejmowania działalności gospodarczej

Termin naboru wniosków od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.

Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na spotkania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zapraszamy osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego.

Spotkania odbędą się w każdej gminie według załączonego harmonogramu:

Harmonogram spotkań

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy.