Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem JSFP

na bezpłatne

SZKOLENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie: niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

Termin: 11 lutego 2021 r. r., tj. czwartek, godz. 10:30

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu pod numerem telefonu 573339677. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 15.00