• Post category:wydarzenie

Indywidualne konsultacje z doradcą w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Indywidualne konsultacje z doradcą w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Wsparcie doradcy !

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, liderów organizacji pozarządowych i ich partnerów społecznych oraz osób chcących skorzystać ze środków unijnych.

Najbliższe wsparcie doradcy/konsultacje zaplanowano w terminie 25 lipca 2023 r., w przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyznaczony kolejny termin.

Spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji, w trakcie których mieszkańcy obszaru (po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu) będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa/wsparcia. Dzięki indywidualnym konsultacjom z doradcą uczestnicy będą mieli możliwość kompleksowego przygotowania się do procesu pozyskiwania dotacji rozliczania projektów finansowych ze środków funduszy europejskich. Osoby zainteresowane, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu będą miały możliwość spotkać się z doradcą.

Wsparcie doradcy będzie się odbywało w biurze LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu i zarezerwowaniu terminu konsultacji.

Ekspert: Marzena Cieślak
Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.

Aby wziąć udział w konsultacjach prosimy zgłaszać się osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod nr telefonu 573339677.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo udziału mają osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w konsultacjach w w/w zakresie, zgodnie z Regulaminem.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin do pobrania