Ogłoszenia o naborze wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021

Termin składania wniosków od 8.12.2021 r. do 22.12.2021 r.