• Post category:wydarzenie

Konsultacje społeczne dot. kryteriów

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

W związku z wejściem w życie w dniu 10 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznej nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także zaistniałej sytuacji epidemiologicznej dokonano aktualizacji kryteriów dla poszczególnych przedsięwzięć.

Proponowana zmiana dotyczy usunięcia kryterium: Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy dla przedsięwzięć 1.1.7 „Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych”, 1.1.8 „Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i około turystycznej” oraz 1.1.9 „Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety”. Ponadto, w związku z usunięciem w LSR przedsięwzięcia 1.1.3 „Inkubator przetwórstwa” proponuje się usunięcie kryteriów wyboru dla w/w przedsięwzięcia.

Informujemy, iż zmiany kryteriów odbywają się zgodnie z Procedurą ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

Konsultacje dotyczą zmian zaznaczonych kolorem czerwonym, natomiast proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres e-mailowy: lgd.lubaczow@gmail.com do końca dnia 23.04.2021 r.

Komentarze, uwagi do poniżej zamieszczonych kryteriów należy przygotować w formie pisemnej.

Kryteria konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu– w godzinach pracy biura LGD.

Pliki do pobrania:

Kryteria inne i własne – do konsultacji Otwórz

Wniosek w zakresie zmiany kryteriów Otwórz